Jedná se o rozsáhlý software, který podporuje činnosti spojené s vymáháním pohledávek soudní cestou. Jeho nasazení se především uplatní v právních nebo advokátních kancelářích. Zajišťuje především následující okruh funkcí:

 • správu dlužníků a jejich pohledávek,
 • správu kmenových údajů,
 • provádění úkonů (evidenčních i právních),
 • evidenci dlužníků,
 • správnou posloupnost provádění právních úkonů při vymáhání pohledávek od dlužníků.
     Nasazení systému Barrister je vhodné všude tam, kde jsou velká množství pohledávek (dlužníků) - tisíce, desítky tisíc. Např. typickou oblastí nasazení je podpora právního vymáhání pohledávek u distributorů energií.

     Barrister eviduje dlužníky a jejich pohledávky

 • v soudním vymáhání,
 • v insolvenčním řízení,
 • v exekučním řízení,
 • v konkursním a vyrovnávacím řízení,
 • v likvidaci.
     Dále eviduje
 • provedené úkony včetně toho "kdo, kdy a co provedl",
 • náklady spojené s vymáháním pohledávky (automaticky jsou napočítávány kolky, palmáre, poplatky za zjištění a pod.),
 • historii plateb ("kdy a v jaké výši vznikl dluh a všechny pohyby na pohledávkovém účtě"),
 • všechny odesílané dopisy k pohledávce (lze kdykoliv pořídit věrný duplikát libovolného dopisu - el. archiv).
     Spravuje kmenové údaje
 • žalobce resp. oprávněného,
 • dlužníků,
 • partnerů (soudů, soudních exekutorů, obch. rejstříků apod.).

     Barrister provádí úkony (evidenční i právní):

 • formou záznamů jako reakci na došlou poštu (rozhodnutí soudu, výsledky šetření, atd.),
 • formou dopisů na příslušné instituce (cca 50 druhů automaticky sestavovaných dopisů),
 • hlídá správnou posloupnost práních úkonů,
 • formou nabídky možných úkonů pro zvolenou pohledávku nebo všechny pohledávky, jsou testovány stavy pohledávky, ale i lhůty dle parametrů, např. od nabytí právní moci rozhodnutí k návrhu na výkon rozhodnutí apod.
 • Barrister může spolupracovat s účetním software, který zabezpečuje:

 • vznik nových pohledávek k vymáhání,
 • vstup úhrad již evidovaných pohledávek,
 • výstup vynaložených nákladů na právní vymáhání,
 • impuls k přeúčtování pohledávek (nezažalované, zažalované, v insolvenci, v konkursu, k odpisu, apod.).

     Máte-li zájem o více informací o software Barrister, zašlete nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Budeme Vás v nejbližší možné době kontaktovat a poskytne Vám další potřebné informace.