Nabízíme Vám program pro bezproblémový tisk poštovních poukázek typu A (A složenky).

     Program je vhodný jak pro občasný tisk jednotlivých poukázek, tak i pro hromadný tisk velkého množství poukázek, protože údaje o plátcích lze:

 • vkládat ručně,
 • importovat (načíst) z jednoduchého textového souboru,
 • exportovat (ukládat i archivovat) do textového souboru se stejnou strukturou,
 • libovolně editovat (upravovat) načtená data,
 • třídit podle Vámi zvoleného hlediska (jedno z nich je automaticky generované pořadí).

     Lze použít pro libovolný počet účtů, protože údaje o účtu se jednoduše nastavovují uživatelem.

     Program automaticky generuje tzv. čtecí zónu, jejíž obsah je pro každou poukázku řízen jejími daty, takže odpadá jakékoliv další nastavování (plně kódovaná se zpracováním specifického symbolu, plně kódovaná bez zpracování specifického symbolu, neúplně kódovaná čtecí zóna).

     Funkce:

 • tiskne na standardní formulář České pošty - trojice složenek, a to jak na skládaném papíře (leporelo), tak i na jednotlivé listy (pro laserové tiskárny),
 • tiskne na standardní formulář České pošty - jedna složenka,
 • tiskne na libovolnou tiskárnu s kvalitním vedením papíru (pro jehličkové tiskárny doporučujeme skládaný papír),
 • tiskne úplně i neúplně vyplněné poukázky.
 • obsahuje volbu tiskárny spolu s doporučením jak nastavit vlastnosti standardním "Windows" nastavením,
 • obsahuje tzv. kalibraci tisku tj. usazení tisku do formuláře ve svislém i vodorovném směru pomocí kontrolního tisku s uložením nastavených parametrů, takže tuto činnost musíte udělat pouze jednou na začátku a potom pouze při změně tiskárny případně při novém balíku formulářů.

1. Jaká je struktura importovaného a exportovaného souboru plátců? Soubor pro import i export dat má následující strukturu: variabilní symbol - max. 10 číslic; částka - s desetinnou čárkou - ve tvaru max. 999999,99; adresa 1 odesílatele jméno / firma - max. 30 znaků; adresa 2 odesílatele jméno / firma nebo ulice a číslo - max. 30 znaků; adresa 3 odesílatele ulice a číslo nebo PSČ a obec - max. 30 znaků; adresa 4 odesílatele PSČ a obec nebo nic - max. 30 znaků; specifický symbol nebo nic - max. 10 číslic; zpráva pro příjemce na "A" nebo nic - max. 20 znaků; Každá položka, tedy i prázdná, je ukončena oddělovačem a to i poslední položka. Volbu oddělovače provedete v obrazovce Parametry - Nastavení parametrů programu. Poznámka: Jednoduše si pořídíte vzorek dat tak, že funkcí Vyplňování složenek/ Editace na typu A v záložce Přehled vyplníte několik řádků o plátcích a potom funkcí Export provedete výstup těchto dat do textového souboru. Tak jste si pořídili vzorek dat pro případné definování souboru pro import z jiného software.

2. S jakou češtinou pracuje program? Program pracuje s češtinou kódové stránky 852.

3. Je možno používat více bankovních spojení pro více účtů? Ano. Ale v tomto případě je třeba vždy po spuštění programu v obrazovce Tisk ve vlastnostech tiskárny nastavit formát papíru - skládaný papír.

4. Na jaké formuláře je možno tisknout? Program ASloženky tiskne na formuláře s jednou složenkou nebo na formuláře s trojicí složenek a to jak na jednotlivé listy, tak na skládaný papír (jsou k zakoupení např. u České pošty, s.p.).

5. Pamatuje si program nastavení - kalibraci - tisku? Ano. Nastavením tisku se rozumí posun tisku vzhledem k levému hornímu rohu formuláře. Podle typu tiskárny je nutno posuny “vyladit” tlačítkem Kontrolní tisk. Na vytištěné složence touto funkcí je nápis Kalibrace: x=……, y=……. Jeden milimetr je přibližně 60 jednotek. Parametr x znamená posun doprava, parametr y posun dolů. Tlačítkem Uložit posuny se vámi nastavené hodnoty uloží do tabulky parametrů programu.

Poznámka:
Někdy se stává, že při změně šarže formuláře je třeba též změnit kalibraci.

6. Jak nastavovat parametry tiskárny? Parametry tiskárny nenastavujte ani na tiskárně (např. tlačítky, přepínači, …), ani ve vlastnostech tiskárny v rámci operačního systému Windows. Po spuštění programu se objeví obrazovka Tisk, kde lze jak volit tiskárnu, tak nastavovat její vlastnosti. Toto nastavení platí pouze pro tento program a pouze po dobu jeho běhu. Ostatní programy pracují s nastavením tak, jak je máte nastavené v rámci Windows. Obrazovka Tisk implicitně zobrazuje výchozí tiskárnu, ale formát papíru je implicitně nastaven na Legal. (pro tisk na jednotlivé listy). Takže ve většině případů stačí potvrdit tlačítkem OK. (Pozor, Tlačítkem Storno je tiskárna nastavena dle Windows, tj. zpravidla na A4, což je špatně.)

7. Je možno tisknout složenky na tiskárně s traktorovým vedením papíru? Ano. Ale v tomto případě je třeba vždy po spuštění programu v obrazovce Tisk ve vlastnostech tiskárny nastavit formát papíru - skládaný papír.

8. Je možno tisknout na předtištěné složenky? Ano. V konstantních údajích vymažte transakční kód (nesmí být ani mezera). V případě, že není vyplněn tento kód, program se před tiskem složenky (složenek) dotazuje, zda je předtištěn pouze transakční kód a čtecí zóna nebo jsou předtištěny i údaje o majiteli účtu.

9. Lze tisknout složenky jen s údaji o majiteli účtu - bez plátců tj. pořídit si "předtištěné složenky"? Ano. Ve Vyplňování složenek/ Editace typu A tlačítkem Smazat vše, pak vyplňte 1 a stiskněte šipku dolů. Tím jste pořídili jeden prázdný řádek. Nyní vyplňte požadované množství u tlačítka “x množ řádek” a toto tlačítko stiskněte. Pak se vám budou tisknout složenky jen s vámi vyplněnými konstantními údaji.

10. Lze tisknout neúplné složenky? Např. bez částky? Ano. Ve Vyplňování složenek/ Editace typu A částku prostě neuvedete (popř. ji vynulujete).

11. Je možno editovat - změnit importovaný soubor plátců? Ano. Po provedení importu ve funkci Vyplňování složenek/ Editace na typu A/ záložka Přehled. Přecházíte-li z jedné složenky na druhou, automaticky se provede uložení včetně změn.

12. Je možno tisknout složenky v jiném pořadí než v jakém byly "naimportovány" nebo vloženy? Ano. Pořadí zvolte ve funkci Vyplňování složenek/ Editace na typu A v záložce Přehled přepnutím v okénku Třídit podle. Dle tohoto nastavení se složenky zobrazují, tisknou a exportují.

13. Je možno archivovat seznam plátců? Ano, a to funkcí Export, kterou se data o plátcích uloží do textového souboru, jehož jméno si volíte. Tak je možno mít k dispozici těchto seznamů více. Funkcí Import si do programu "natáhnete" zvolený seznam plátců. Poznámka:
Upozorňujeme na funkci Vyplňování složenek/ Hromadná úprava variabilního symbolu. S jejím využitím můžete použít jeden seznam plátců vícekrát např. pro pravidelné měsíční platby. Máte-li ve variabilním symbolu obsažen měsíc a rok, touto funkcí velmi jednoduše upravíte variabilní symbol pro aktuální měsíc pro všechny plátce a můžete okamžitě tisknout nové složenky.

14. K čemu slouží tlačítko Obnov pořadí? Když smažete nějaký záznam a provedete tuto funkci, všechny ostatní záznamy dostanou nové správné pořadové číslo.

15. Složenky se nevytisknou korektně, místo číslic se objeví obdélníčky - obálky. Nemáte nainstalovány fonty. Údaje v ”set-boxech” (kromě odesilatele) na hlavním dílu poukázky je nutno tisknout s použitím písma OCR-B. Tento druh písma (font) není vždy obvyklý, proto jej dodáváme na instalačním disku. Dále jsou zde pro úplnost další dva fonty Arial. Po instalaci programu se nacházejí na adresáři C:\WINDOWS\FONTS. Jedná se o soubory: OCR-B 10 Pitch BT, Arial Narrow CE obyčejné, Arial obyčejné. Nainstalování fontů provedete mimo program ASloženky. Pomocí průzkumníka vyhledáte příslušný soubor (font) a klepnete na něj myší. Objeví se informační obrazovka, nahoře je uveden název příslušného fontu. Zvolíte funkci - tlačítko Hotovo a font se tím nainstaluje, tedy je k dispozici pro program ASloženky. Nebudete-li mít písmo nainstalováno, může se stát, že některé texty nebudou korektní, zvlášť znaky psané písmem OCR-B, ale i texty psané úzkým písmem.

     Níže uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH (DPH je 21%).

Počet licencí
1
2
3 a více
Kč za licenci 1 050,- 850,- 650,-

     Demoverzi programu vám také můžeme zaslat na CD ROM. Cena 50,- Kč (včetně DPH 21%).

     Číslo distribuované verze je: 3.35.

     Objednávku lze realizovat e-mailem, faxem, telefonicky nebo poštou. Viz kontaktní údaje...

     Objednávka musí obsahovat:
 • požadovaný způsob dodání (e-mailová registrace, poštou na dobírku nebo osobním odběrem),
 • počet licencí,
 • název organizace nebo jméno, na které bude program registrován,
 • váš e-mail, popř. telefonický kontakt,
 • úplnou adresu v případě zaslání dobírkou,
 • IČ nebo jiný jednoznačný údaj určený k identifikaci (uvést jako variabilní symbol) vaší platby při úhradě bankovním převodem,
 • způsob platby (v hotovosti při osobním odběru, dobírkou, bankovním převodem).