Systém pro evidenci vážení je určen k evidenci a zpracování všech údajů spojených s vážením. Provádí vážení, jeho evidenci, tisky dokladů, čtení čárového kódů na identifikačních kartičkách, výstup na venkovní velkoplošný displej, ovládání semaforů k řízení pohybu vozidla na automobilové váze. Zohledňuje zvláštnosti různých provozů, kde je nasazen. Např. lomy a pískovny, obalovny, výkupy surovin, skládky, obilní sila, atd.

Automobilová váha

     Je to základní modul, upotřebitelný všude tam, kde se provádí vážení automobilů. Provádí a zaznamenává se první a druhé vážení. Pro každý případ se tisknou, podle potřeby, příslušné doklady. Eviduje se příjem i výdej materiálu – zboží, tj. pouze nákup nebo prodej, ale také obojí - nákup i prodej.
     Program v obvyklém použití spolupracuje s váhou, tj. snímá prostřednictvím komunikačního modulu aktuální hodnotu váhy z indikátoru. AVWin umí komunikovat s celou řadou indikátorů od různých výrobců. On line propojením programu s indikátorem je zaručena správná hodnota vážení. Pro nasazení programu AVWin však indikátor není podmínkou, systém může pracovat i v tzv. ručním provozu, tj. v provozu s ručním zadáváním váhy.

Můstková váha

     Program můžete využít i pro vážení menších váhových množství, prováděné na můstkové váze. Doklady mohou obsahovat více položek vážení pro jednoho zákazníka. Součástí tohoto modulu jsou i hromadné doklady pro účetnictví.

Kontrolní vážení

     Jako provozovatelé váhy určené k obchodnímu vážení můžete rovněž provádět vážení za úplatu – tzv. vážení cizího vozidla.

Čárové kódy

     Rozšiřující modul čárových kódů zvyšuje rychlost a spolehlivost vážení. Čárové kódy se tisknou na dokladech a další opakující se případy vážení ho využívají k urychlenému načtení údajů o vážení.

Výstupy a sestavy

     Mnohaleté zkušenosti s vývojem a provozováním programu jsou zúročeny v řadě sestav: Jsou to bilance, statistiky, přehledy. Počet sestav se rozšiřuje, nové sestavy jsou zpravidla zařazovány do základního modulu. V rámci dodávky programu provádíme úpravu vážního lístku a hotovostní platby (např. doplnění loga firmy, …).

     Minimální sestava dodávky je modul Automobilová váha
U zákazníka zpravidla provádíme instalaci, nastavení konfigurace a zaškolení obsluhy
Cena programu je od 10.200,- Kč

     Vyžádejte si konkrétní cenovou nabídku podle vašich požadavků na konfiguraci. Tel./fax: 271 731 583, E-mail: asw@fiasw.cz