Nabízíme Vám program pro bezproblémový tisk poštovních poukázek typu C. Je vhodný jak pro občasný tisk jednotlivých poukázek, tak i pro hromadný tisk velkého množství poukázek.
     Lze ho použít pro libovolný počet účtů, protože údaje o účtu se jednoduše nastavovují uživatelem.

     Díky funkci Export lze data (adresy, jména) archivovat do textového souboru a funkcí Import je rearchivovat zpět do programu. Těmito funkcemi můžete pracovat s několika seznamy dat.

 • obsahuje tzv. kalibraci tisku tj. usazení tisku do formuláře ve svislém i vodorovném směru pomocí kontrolního tisku s uložením nastavených parametrů, takže tuto činnost musíte udělat pouze jednou na začátku a potom pouze při změně tiskárny případně při novém balíku formulářů,
 • tiskne na standardní složenky České pošty,
 • tiskne na libovolnou tiskárnu s kvalitním vedením papíru,
 • tiskne úplně i neúplně vyplněné poukázky.

     Níže uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH (DPH je 21%).

Počet licencí
1
2
3 a více
Kč za licenci 1 050,- 850,- 650,-

     Demoverzi programu vám také můžeme zaslat na CD ROM. Cena 50,- Kč (včetně DPH 21%).

     Objednávku lze realizovat e-mailem, faxem, telefonicky nebo poštou. Viz kontaktní údaje...

     Objednávka musí obsahovat:

 • požadovaný způsob dodání (e-mailová registrace, poštou na dobírku nebo osobním odběrem),
 • počet licencí,
 • název organizace nebo jméno, na které bude program registrován,
 • váš e-mail, popř. telefonický kontakt,
 • úplnou adresu v případě zaslání dobírkou,
 • IČ nebo jiný jednoznačný údaj určený k identifikaci (uvést jako variabilní symbol) vaší platby při úhradě bankovním převodem,
 • způsob platby (v hotovosti při osobním odběru, dobírkou, bankovním převodem).