Firma je registrována pod spis. znač. oddíl C, vložka 7941 ze dne 13.3.1992 - Krajský obchodní soud v Praze.

ASW spol. s r.o.
Kubánské nám. 1322/17
100 00 Praha 10
IČ: 45307253
tel.: 271731583
E-mail: asw@fiasw.cz